Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Το κείμενο της γνωμοδότησης υπ' αρ. 256/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η έρευνα σε κατοικία είναι επιτρεπτή χωρίς παρουσία εκπροσώπου δικαστικής εξουσίας.


Παρακάτω τίθεται το κείμενο της υπ' αριθμ. 256/2014 γνωμοδότησης του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα έρευνας σε κατοικία από μέρους των φορολογικών αρχών χωρίς την παρουσία εκπροσώπου δικαστικής εξουσίας.







Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας