Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Τί αποφάσισε το ΣτΕ για την ΕΡΤ;

Είχαμε πει εγκαίρως χθες ότι η απόφαση του ΣτΕ αναφορικά με την ΕΡΤ δεν ήταν για πανηγύρια. Ήταν μία απόφαση κόλαφος που άνοιγε διάπλατα το δρόμο στην τρικομματική και της έδινε την "Σολομώντεια" λύση να βγουν από το υποτιθέμενο αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει...
Οι περισσότεροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας χαρακτήρισαν ως εγκάθετους και παπαγαλάκια της τροϊκανής κυβέρνησης. Η αλήθεια όμως είναι πικρή... ήδη οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αναδιπλώθηκαν και αντιλαμβάνονται ότι τελείωσαν τα ψέμματα. Το νομικό τμήμα του ΚΚΕ έβγαλε μια ανακοίνωση στο 902.gr που επιβεβαιώνει την εξ αρχής τοποθέτησή μας επί της αποφάσεως. Δεν χωρά καμία αμφιβολία, η απόφαση δεν έχει κανένα χρησμό Πυθίας και πιο μεστή - ξεκάθαρη δεν θα μπορούσε να ήταν... Δεν ανέστειλε στο σύνολο της, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά μόνο τα 2 από τα 6 άρθρα.

Είναι ημέρα λύπης και όχι χαράς για τους πρώην εργαζόμενους της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ Α.Ε. δεν υφίσταται, είναι υπό εκκαθάριση, δεν έχει Δ.Σ., τις αποφάσεις γι'αυτήν λαμβάνει απευθείας ο ΥΠ.ΟΙΚ., οι εργαζόμενοι είναι απολυμένοι στο σύνολό τους, και ο εκκαθαριστής που θα οριστεί από τον ΥΠ.ΟΙΚ. οφείλει να μεριμνήσει με διαδικασίες εξπρές για την εκκαθάριση και την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ στον νέο Δημόσιο Φορέα. Ο διαχειριστής-εκκαθαριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα υπάρξουν για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την έναρξη του νέου δημόσιου φορέα, να διατηρήσει από το υπάρχον προσωπικό ένα μέρος με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι υπόλοιποι είναι οριστικώς απολυθέντες.

Το Ελληνικό Δημόσιο ακριβώς επειδή η απόφαση, του ήταν αρεστή, δεν κατέθεσε Αίτηση Ανάκλησης της Προσωρινής Διαταγής Αναστολής Εκτελέσεως του Προέδρου του ΣτΕ, κ.Κώστα Μενουδάκου, ως έχει το δικαίωμα εκ του νόμου.

Ενημερώνουμε δε, ότι καμία προσωρινή διαταγή δεν υπεισέρχεται-αποφαίνεται ως προς το μέρος της νομιμότητας.

Σας παραθέτουμε την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στον 902:

Περίσσεψαν τα πανηγύρια όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων της διαχείρισης για την προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ, η οποία υποτίθεται ότι επαναφέρει τη συχνότητα και το πρόγραμμα της ΕΡΤ στον αέρα, ακυρώνοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε στις 11/6/2013, η οποία έβαζε λουκέτο και έκλεινε τους διακόπτες της ΕΡΤ.

Ποια είναι η αλήθεια;

Η ΚΥΑ της κυβέρνησης αποτελούνταν από έξι άρθρα. Το πρώτο αφορούσε στην κατάργηση και τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ. Το δεύτερο αφορούσε στην τύχη των συχνοτήτων και της περιουσίας της. Το τρίτο ρύθμιζε τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της και προέβλεπε επί λέξη: «1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας. 2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση (...)». Με άλλα λόγια, το άρθρο 3 της ΚΥΑ απέλυε όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Το άρθρο τέσσερα αφορούσε τη λήξη της θητείας του ΔΣ της ΕΡΤ, το άρθρο πέντε ρύθμιζε το ανταποδοτικό τέλος και το άρθρο έξι διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με τη δημοσίευση της ΚΥΑ.

Τί αποφάσισε ο πρόεδρος του ΣτΕ; Γράφει επί λέξη η Προσωρινή διαταγή: «1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Δηλαδή, το ΣτΕ αναστέλλει μόνο μέρος από το 1ο και 2ο άρθρο της ΚΥΑ. Το 1ο άρθρο σημειώνει: «Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος». Το 2ο άρθρο γράφει: «Οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως».

Με άλλα λόγια διατάσσει την επαναλειτουργία του σήματος και των εκπομπών, μέχρι να δημιουργηθεί ο καινούργιος φορέας. Κανένα από τα άλλα άρθρα της ΚΥΑ δεν αναστέλλεται με βάση την απόφαση του ΣτΕ. Δηλαδή, οι 2.500 και πλέον εργαζόμενοι της ΕΡΤ παραμένουν απολυμένοι, η διάλυσή της είναι δρομολογημένη και το μόνο που υποχρεούται η κυβέρνηση, είναι να «ξανασηκώσει» το σήμα της, μέχρι να δημιουργηθεί η ΝΕΡΙΤ ΑΕ! Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο το ΣτΕ καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να βρουν τρόπους να βγουν εκπομπές και να λειτουργήσει το διαδίκτυο (ενδεχόμενα με μερικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή εκπομπές κονσέρβα), θεωρώντας δεδομένο ότι δεν υπάρχει ούτε ένας εν ενεργεία εργαζόμενος της ΕΡΤ ΑΕ, τεχνικός η δημοσιογράφος, αφού ισχύει στο ακέραιο η πρόβλεψη της ΚΥΑ για απόλυσή τους!

Να λοιπόν που το ΣτΕ έδωσε λύση βολική για όλους, εκτός από τους εργαζόμενους, που ζουν στο πετσί τους τι σημαίνει ταξικό κράτος - σύνταγμα και ταξική δικαιοσύνη. Το σήμα της ΕΡΤ θα επανέλθει, όπως ζητούσαν ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, η αστική δημοκρατία θριάμβευσε, όπως ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που διαλύει φορείς του δημοσίου, ζει και βασιλεύει και οι εργαζόμενοι πετιούνται κατά χιλιάδες στο δρόμο. 'Ωρα να βγουν συμπεράσματα σοβαρά και κρίσιμα για το μέλλον και το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων, που πρέπει από σήμερα να κλιμακωθούν. 

Επιμέλεια Κάντζος Αριστείδης
Πηγή

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας